Προσφορές
κάμερες και οπτικές ίνες σε φωτοβολταϊκά πάρκα
Ασφάλεια με κάμερες και οπτικές ίνες σε φωτοβολταϊκά πάρκα
Κατηγορίες Προϊόντων
Ενδιαφέροντα άρθρα
 
 
 
 
   Home

ΚΑΜΕΡΑ WIFI ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΣΩ INTERNET

Ασύρματα δίκτυα - WiFi

Το ξεκίνημα στα ασύρματα δίκτυα


 

Ένα ασύρματο δίκτυο είναι ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή υπολογιστικό, το οποίο χρησιμοποιεί ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα λοιπόν μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα που εξαρτάται κάθε φόρο από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία έχει ως μέσο μετάδοσης τη γήινη ατμόσφαιρα ή το διάστημα, σε αντίθεση με ττρί ενσύρματη επικοινωνία όπου το μέσο μετάδοσης είναι κάποιος τύπος καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και επομένως, κατά μια έννοια, είναι ουσιαστικά δίκτυα υπολογιστών. Η εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο ένα σύστημα να μπορέσει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του χρήστη και να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό, τα ασύρματα δίκτυα τις επόμενες γενιές θα αποτελούνται από την ενοποίηση ενός συνόλου τεχνολογιών, κάθε μια από τις οποίες θα εξειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.

WiFiΗ αρχιτεκτονική του συστήματος καλύπτει τόσο δομημένες τοπολογίες (κυψελωτές) όσο και αδόμητες (ad-hoc). Βασικό της στοιχείο είναι ο σταθμός (Station - STA), δηλαδή οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει μια διεπαφή συμβατή με το πρότυπο IEEE 802.11 και επιθυμεί να συνδεθεί και να μεταδώσει στο σύστημα. Στις δομημένες τοπολογίες, η μετάδοση γίνεται μόνο από/προς το Σημείο Πρόσβασης (Access Point - ΑΡ), δηλαδή του σταθμού εκείνου που διαθέτει και διεπαφή με σταθερό δίκτυο (π.χ., Ethernet), ενώ στις αδόμητες απευθείας σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό στην περιοχή κάλυψης. Το σύνολο των σταθμών και σημείων πρόσβασης που αποτελούν ένα ασύρματο δίκτυο WiFi ονομάζεται Basic Service Set (BSS) στις δομημένες τοπολογίες και Independent Basic Service Set (IBSS) στις αδόμητες. Η εξέλιξη του προτύπου ακολούθησε μια βήμα-προς-βήμα προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία, στην αρχή σχεδιάστηκε ένα απλό σύστημα περιορισμένης σχετικά λειτουργικότητα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε, και συνεχίζει να επεκτείνεται με προσθήκες, οι οποίες στόχο έχουν να βελτιώσουν αρχικές αδυναμίες και παραλήψεις. Παρακάτω αναφερόμαστε συνοπτικά στις βασικές εξελίξεις.

802.11: Η πρώτη έκδοση του προτύπου, η οποία υποστήριζε ταχύτητα 1 και 2Mbps στη μπάντα των 2,4GHz με χρήση τεχνικών frequency hopping και direct sequence.

802.11a : Επέκταση φυσικού επιπέδου για ασύρματα τοπικά δίκτυα στην μπάντα των 5 GHz, το οποίο χρησιμοποιεί διαμόρφωση Orthogonal Frequency division Multiplexing (OFDM). Αποτελείται από οκτώ διαθέσιμα μη-επικαλυπτόμενα ασύρματα κανάλια, τα οποία έχουν ρυθμό μετάδοσης έως 54 Mbps το καθένα.

802.11b: Επέκταση φυσικού επιπέδου για ασύρματα τοπικά δίκτυα στην μπάντα των 2,4 GHz. Είναι υπεύθυνο για την αναβάθμιση του αρχικού φυσικού επιπέδου του 802.11 προσθέτοντας τους ρυθμούς 5.5 Mbps και 11 Mbps μέσω πυκνότερης διαμόρφωσης. Αποτελείται από τρία διαθέσιμα μη-επικαλυπτόμενα ασύρματα κανάλια, τα οποία έχουν ρυθμό μετάδοσης έως 11 Mbps το καθένα.

802.11e : Είναι ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο για το επίπεδο πολλαπλής πρόσβασης του 802.11 το οποίο παρέχει βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας. Στοχεύει σε μια από τις βασικές αδυναμίες του κλασσικού 802.11 πρωτοκόλλου, δηλαδή στην έλλειψη δυνατότητας παροχής διαφοροποιημένης μεταχείρισης σε διαφορετικές κατηγορίες κίνησης.

802.11g: Πρότυπο φυσικού επιπέδου για ασύρματα τοπικά δίκτυα στη μπάντα των 2,4 GHz. Αποτελείται από τρία διαθέσιμα μη-επικαλυπτόμενα ασύρματα κανάλια, τα οποία έχουν ρυθμό μετάδοσης έως 54 Mbps το καθένα με χρήση OFDM. Είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο φυσικού επιπέδου σήμερα.

802.11i: Είναι ένα συμπληρωματικό πρότυπο για βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος. Παρέχει έναν εναλλακτικό μηχανισμό του κλασσικού Wired Equivalent Privacy - WEP με καινούριες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης.

Τι είναι η ασύρματη δικτύωση;
Λέγοντας ασύρματα δίκτυα εννοούμε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών ή συσκευών χωρίς να χρησιμοποιούνται καλώδια. Το να συνδεθούμε σε ένα hot spot, να στείλουμε δεδομένα από τον υπολογιστή μας στο κινητό μας μέσω υπέρυθρων ή bluetooth θεωρούνται παραδείγματα ασύρματων δικτύων. Στην πράξη όμως, η ασύρματη δικτύωση μεταξύ υπολογιστών ή περιφερειακών επιτρέπει την επικοινωνία μέσω ραδιοσυχνοτήτων Η ασύρματη τεχνολογία, γενικότερα είναι καθορισμένη από ένα σύνολο προτύπων ονομασμένα 802.11 παρόλο που άλλου είδους τεχνολογίες συνυπάρχουν όπως το bluetooth.Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να σας προσφέρει ότι και ένα δίκτυο με καλώδια όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, δυνατότητα κοινόχρηστων φακέλων και ανταλλαγής δεδομένων, εκτύπωση σε κοινόχρηστους εκτυπωτές και άλλα.

Τι είναι το WLAN;
To WLAN ή αλλιώς wireless local area network, είναι εάν ασύρματο δίκτυο το οποίο συνεργάζεται με άλλες ασύρματες συσκευές. Ένα συμβατικό οικιακό/μικρής επιχείρησης δίκτυο έχει δύο ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας δικτυακό καλώδιο και κάποια συσκευή όπως hub/ switch/ router. Σε αυτό το ήδη υπάρχων δίκτυο μπορεί να γίνει αναβάθμιση για να χρησιμοποιηθεί ένα ασύρματο σημείο (access point). Μπορεί παρόλα αυτά να υπάρξει και ένα ασύρματο δίκτυο εντελώς ανεξάρτητο από το υπόλοιπο δίκτυο μας.

Τι είναι το WiFi;
To Wi-Fi είναι ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα καθιερωμένο από τον οργανισμό WiFi Alliance (www.wirelessethernet.org) το οποίο εξασφαλίζει την σωστή επικοινωνία μεταξύ ασύρματων συσκευών.

Τύποι WiFi
Πρωτόκολλο δικτύου - Μέγιστη Ταχύτητα - Μέσος όρος ταχύτητας - Μέγιστη απόσταση 802.11α - 54Mbps - 27Mbps - 12m εσωτερικά, 30m σε εξωτερικούς χώρους (ευθεία) 802.11b - 11Mbps - 4.5Mbps - 30m εσωτερικά, 120m σε εξωτερικούς χώρους (ευθεία) 802.11g - 54Mbps - 7-16Mbps - 30m εσωτερικά, 120m σε εξωτερικούς χώρους (ευθεία)

Τοπολογίες Ασύρματων Δικτύων
Ad-Hoc
Δύο ή περισσότεροι υπολογιστές με ασύρματη κάρτα δικτύου μπορούν να σχηματίζουν ένα ασύρματο δίκτυο τύπου ad-hoc. Για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο αυτής της τοπολογίας χρησιμοποιώντας Windows ΧΡ ή Windows Vista, είναι πολύ ευκολότερο από ότι χρησιμοποιώντας παλιότερες εκδόσεις των Windows, όπου σε εκείνες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα που συνοδεύει την ασύρματη κάρτα δικτύου μας. Infrastructure
Για να συνδέσουμε έναν ή περισσότερους υπολογιστές σε ένα ασύρματο σημείο, συνδεδεμένο σε δίκτυο με καλώδια ή μη, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αναγκαστικά ασύρματο σημείο (access point). Πολλές φορές αυτές οι συσκευές συνδυάζουν τις λειτουργίες router/ adsl modem οι οποίες είναι μια ιδανική λύση. Η διαφορά των δύο τοπολογιών είναι ότι στην μία περίπτωση χρησιμοποιούμε ασύρματο σημείο (access point) ενώ στην άλλη όχι για να συνδεθούμε με το υπόλοιπο δίκτυο.

Πως δουλεύει το ασύρματο;
Η ασύρματη τεχνολογία εκμεταλλεύεται τις δωρεάν ραδιοσυχνότητες μεταξύ 2.4GHz και 5GHz. Τα πρωτόκολλα 802.11b και 802.11g χρησιμοποιούν την συχνότητα 2.4MHz αντί του 802.11a που χρησιμοποιεί την συχνότητα 5ΜΗζ. Το πλεονέκτημα του τελευταίου είναι ότι χρησιμοποιεί συχνότητα μεγαλύτερης εμβέλειας αν και μπορεί να δεχτεί παρεμβολές πολύ εύκολα από άλλες ασύρματες συσκευές όπως τα ασύρματα τηλέφωνα.

Γιατί είναι χρήσιμο ένα ασύρματο δίκτυο:

Υπάρχουν δύο βασικά πλεονεκτήματα στην χρήση ασύρματου δικτύου: φορητότητα και ευελιξία. Αν χρησιμοποιείτε έναν φορητό υπολογιστή με ασύρματη τεχνολογία τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας οπουδήποτε μέσα στον χώρο σας. Αν ταξιδεύετε συχνά, θα μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω κάποιου ασύρματου σημείου (τέτοια υπάρχουν σε πολλά καφέ, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες αναμονής, αεροδρόμια και άλλα). Σε μια περίπτωση που επεκτείνετε το δίκτυο σας, θα μπορείτε να τοποθετήσετε τους υπολογιστές σας χωρίς το κόστος της εγκατάστασης των καλωδίων και όλων των υλικών τοποθέτησης .

Υπηρεσίες και προϊόντα

εγκαταστάσεις συναγερμών | εγκατάσταση καμερών | εγκαταστάσεις ip καμερών | εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου | εγκατάσταση θυροτηλεόρασης | κάμερες | συναγερμοί | τηλεφωνικά κέντρα | θυροτηλεοράσεις | ψηφιακό καταγραφικό - DVR | DVR | δορυφορικά κεραίες | σύστημα συναγερμού | ασύρματος συναγερμός | κάμερες επιτήρησης | συστήματα ασφάλειας | συναγερμός σπιτιού | ip kameres | τηλεφωνικό κέντρο | θυροτηλεόραση Πολυκατοικίας | Ασύρματο Τηλεφωνικό κέντρο | καμερες ασφαλειας ip axis