Προσφορές
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
Εφαρμογή Access Control πληκτρολογίων
πρόσβασης σε κοινόχρηστα WC
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΡΑΝΤΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το απόλυτο εξωτερικό ραντάρ Πιέστε για να δείτε
Κατηγορίες Προϊόντων
Ενδιαφέροντα άρθρα
AΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διασφάλισης της ποιότητας ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων και ψηφιακών μεθόδων επικοινωνίας, οδηγούν πλέον τους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας και ειδικότερα συναγερμών, στην ανάπτυξη λύσεων, η σχεδίαση των οποίων βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογικά πρότυπα ασύρματης μετάδοσης.

Είναι γεγονός ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, που θα επιτρέψουν την ευρύτερη αξιοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών προτύπων μετάδοσης σε οικιακές εφαρμογές και επαγγελματικών χώρων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Ένας από τους πολλούς τομείς που βρίσκει εφαρμογή η ασύρματή μετάδοση σημάτων που περιέχουν διάφορα δεδομένα, αποτελούν τα συστήματα συναγερμών. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι μετάδοσης που χρησιμοποιούντα στα ασύρματα συστήματα συναγερμού είναι η εκπομπή στις χαμηλές συχνότητες, καθώς και  στα 2,4GHz. Τις μεθόδους αυτές, αλλά και γενικά τα κύρια χαρακτηριστικά των ασύρματων συστημάτων συναγερμών θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε παρακάτω.

Μετάδοση σημάτων χαμηλής συχνότητας

Τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας χρησιμοποιούνται στις περισσότερες γενικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Ο σημαντικότερος λόγος για την απήχηση που έχει η συγκεκριμένη μέθοδο έγκειται, στην ευκολία με την οποία παράγονται τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας, στις μεγάλες αποστάσεις εκπομπής που επιτυγχάνουν και στην ικανότητα να διέρχονται με επιτυχία μέσα από κτίρια. Επιπρόσθετα, τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας θεωρούνται κατάλληλα για τα συστήματα συναγερμών, μιας και είναι εφικτή η πολυκατευθυντική μετάδοσή τους, κάτι που σημαίνει ότι οι διατάξεις εκπομπού και δέκτη δεν είναι απαραίτητο να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση για την  επίτευξη επιτυχούς  μετάδοσης. Ωστόσο, τα χαμηλής συχνότητας ραδιοκύματα είναι σχετικά ευάλωτα σε παρεμβολές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανόνες και να θέσουν κάποιους περιορισμούς στην χρήση αυτών των συχνοτήτων, που στοχεύουν στην αποτροπή των παρεμβολών και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στις μέρες μας δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα ραδιοκύματα χαμηλών και υψηλών ραδιοκυμάτων. Παρόλα αυτά η μετάδοση ραδιοσυχνοτήτων (RF) θεωρείται γενικά ως μετάδοση χαμηλή συχνότητα, ενώ τα σήματα από 800MHz και άνω θεωρούνται υψηλής συχνότητας, σύμφωνα με τους κατασκευαστές προϊόντων ασύρματης τεχνολογίας.

 
 
   Home Ελεγχόμενη πρόσβαση - Access Control

access control ελεγχομενη προσβαση

Ελεγκτές πρόσβασης (controllers)

Συνεργάζονται με τα συστήματα ωρομέτρησης
για αυτόνομη ή δικτυακή λειτουργία.


Οι ελεγκτές (controllers) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομα ή ολοκληρωμένα συστήματα πρόσβασης.

Δυνατότητα μέχρι 4000 χρήστες και παρέχουν την δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης μία πόρτας και προς τις 2 κατευθύνσεις (είδοσος/έξοδος).

σαφασφ

 

ROGER Controllers


Όλοι οι ελεγκτές (controllers) της σειράς PRxx2 μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτόνομες μονάδες ελέγχου πρόσβασης ή μέσα σε ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μαζί με την κεντρική κάρτα δικτύου ελεγκτών CPR32-SE.

Στην αυτόνομη λειτουργία ο PRxx2 ελέγχει 1 πόρτα και προς τις 2 κατευθύνσεις (είσοδος/ έξοδος – απαιτείται βοηθητικός καρταναγνώστης) και δεν χρειάζεται να επικοινωνεί με Η/Υ ή άλλο εξοπλισμό.
Τα συμβάντα καταγράφονται σε εσωτερική προσωρινή μνήμη του ελεγκτή και οι σχετικές με το χρόνο λειτουργίες ελέγχονται με τη βοήθεια του ενσωματωμένου ρολογιού πραγματικού χρόνου (built-in real-time clock).

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας η σύνδεση με τον Η/Υ απαιτείται μόνο για τον προγραμματισμό του ελεγκτή και τη λήψη δεδομένων συμβάντων ή για την παρακολούθησή τους σε πραγματικό χρόνο.

Οι ελεγκτές PRxx2, όταν αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης, ανταλλάσσουν συνεχώς δεδομένα με την κεντρική κάρτα δικτύου ελεγκτών CPR32-SE, η οποία συγκεντρώνει τα συμβάντα από τις εσωτερικές προσωρινές μνήμες των ελεγκτών, και είναι υπεύθυνη για όλες τις συνολικού τύπου λειτουργίες (π.χ. ζώνες απαγορευμένης επιστροφής, ζώνες συναγερμού κλπ).

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της επικοινωνίας, ο ελεγκτής PRxx2 περνάει αυτόματα σε αυτόνομη λειτουργία και συνεχίζει να ελέγχει τη διέλευση στην πόρτα (χωρίς όμως τις συνολικού τύπου λειτουργίες).

Στην περίπτωση αυτή τα συμβάντα καταγράφονται στην εσωτερική προσωρινή μνήμη του. Ταυτόχρονα με τον έλεγχο της πρόσβασης οι PRxx2 ελεγκτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τερματικές συσκευές χρονοπαρουσίας. Ωστόσο ο ελεγκτής PR602 LCD, που είναι εξοπλισμένος με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD ) 4ων γραμμών και με τέσσερα πλήκτρα προγραμματιζόμενων λειτουργιών, είναι πιο κατάλληλος για αυτόν το σκοπό.

Ο PR402 λειτουργεί με 2 βοηθητικούς καραταναγνώστες, ενώ ο PR302 και ο PR602LCD διαθέτουν ενσωματωμένο καρταναγνώστη εγγύτητας/ κωδικού και χρειάζονται μόνο 1 βοηθητικό καρταναγνώστη για να λειτουργήσουν.

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται σε ελεγκτές της σειράς PRxx2 μπορεί να το διαχειριστεί κανείς τοπικά μέσω σειριακής θύρας COM/USB ή εξ αποστάσεως μέσω δικτύου υπολογιστή WAN/LAN (απαιτείται μονάδα UT-4).

Χαρακτηριστικά
 • Ελεγκτής πρόσβασης 1 πόρτας, 2 κατευθύνσεεων (είσοδος/ έξοδος) – (απαιτείται βοηθητικός καραταναγνώστης)
 • Ενσωματωμένος καρταναγνώστης EM 125 kHz (PR302 και PR602LCD) Σύνδεση με 2 καρταναγνώστες της σειράς PRT (PR402)
 • Υποστηρίζει καρταναγνώστες Wiegand, Magstripe, PRT (Roger) και άλλους
 • Τροφοδοσία 12V DC (PR302, PR602LCD)
 • Τροφοδοσία 18V ΑC ή 12V DC
 • Ενσωματωμένο τροφοδοτικό με ενδιάμεση μνήμη 1,5Α (PR402 σε κουτί ΜΕ-1)
 • 3 προγραμματιζόμενοι είσοδοι NO/NC (4 στον PR402)
 • 2 προγραμματιζόμενοι έξοδοι τρανζίστορ 1A
 • 1 προγραμματιζόμενο ρελέ εξόδου 1,5A (2 στον PR402)
 • Δίαυλος επικοινωνίας RS485
 • Ελεύθερη διάταξη του διαύλου επικοινωνίας (σε τοπολογία αστέρα ή δένδρου - star/tree topology)
 • 4000 χρήστες
 • 99 χρονοπρογράμματα
 • 250 ομάδες χρηστών
 • Ενσωματωμένη προσωρινή μνήμη για 32.000 συμβάντα
 • Τοπικός δίαυλος ΑΡΒ
 • Ενιαίος δίαυλος ΑΡΒ (απαιτείται η κάρτα δικτύου ελεγκτών CPR32-SE στο σύστημα)
 • Συνολικές ζώνες συναγερμού (απαιτείται η κάρτα δικτύου ελεγκτών CPR32-SE στο σύστημα)
 • Έλεγχος ανελκυστήρα 32 ορόφων ( απαιτείται μονάδα επέκτασης ΧΜ-8 Ι/Ο)
 • Δυνατότητα σύνδεσης σε σύστημα συναγερμού μέσω των επαφών Ι/Ο
 • Αυτοματισμοί κτιρίου μέσω των Ι/Ο
 • Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας της πόρτας: κανονική, κλειδωμένη, ξεκλείδωτη, υπό όρους ξεκλείδωτη
 • Τρόπος αναγνώρισης χρηστών: κάρτες ή κωδικοί (ΡΙΝ), κάρτες και κωδικοί, μόνο κάρτες, μόνο κωδικοί
 • Πολλές προηγμένες εναλλακτικές λύσεις πρόσβασης όπως πρόσβαση δύο ατόμων, πρόσβαση υψηλής ασφάλειας κλπ.
 • Γρήγορη έκδοση χρηστών (λιγότερο από 5 δευτ. για κάθε ελεγκτή του συστήματος)
 • Διαχείριση του συστήματος μέσω Ethernet (LAN/WAN), USB ή COM
 • Το σύστημα μπορεί να διαχωριστεί σε ξεχωριστούς κλάδους (δίκτυα πρόσβασης ή υποσυστήματα)
 • Τα πολλαπλά δίκτυα δεν αυξάνουν το χρόνο προγραμματισμού του συστήματος Προηγμένες λειτουργίες χρονοπαρουσίας (PR602LCD)
 • Οθόνη LCD και 4 πλήκτρα προγραμματιζόμενων λειτουργιών (PR602LCD)
 • Προστασία από παραβίαση με σύνδεση σε σύστημα συναγερμού (tamper)
 • Πιστοποιητικό CE

sf

 

ewr
wer  

 

 
Υπηρεσίες και προϊόντα

εγκαταστάσεις συναγερμών | εγκατάσταση καμερών | εγκαταστάσεις ip καμερών | εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου | εγκατάσταση θυροτηλεόρασης | κάμερες | συναγερμοί | τηλεφωνικά κέντρα | θυροτηλεοράσεις | ψηφιακό καταγραφικό - DVR | DVR | δορυφορικά κεραίες | σύστημα συναγερμού | ασύρματος συναγερμός | κάμερες επιτήρησης | συστήματα ασφάλειας | συναγερμός σπιτιού | ip kameres | τηλεφωνικό κέντρο | θυροτηλεόραση Πολυκατοικίας | Ασύρματο Τηλεφωνικό κέντρο | καμερες ασφαλειας ip axis