Προσφορές
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
Εφαρμογή Access Control πληκτρολογίων
πρόσβασης σε κοινόχρηστα WC
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΡΑΝΤΑΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Το απόλυτο εξωτερικό ραντάρ Πιέστε για να δείτε
Κατηγορίες Προϊόντων
Ενδιαφέροντα άρθρα
AΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διασφάλισης της ποιότητας ζωής και της περιουσίας των πολιτών, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων και ψηφιακών μεθόδων επικοινωνίας, οδηγούν πλέον τους κατασκευαστές συστημάτων ασφαλείας και ειδικότερα συναγερμών, στην ανάπτυξη λύσεων, η σχεδίαση των οποίων βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνολογικά πρότυπα ασύρματης μετάδοσης.

Είναι γεγονός ότι πλέον έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, που θα επιτρέψουν την ευρύτερη αξιοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών προτύπων μετάδοσης σε οικιακές εφαρμογές και επαγγελματικών χώρων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και στην βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Ένας από τους πολλούς τομείς που βρίσκει εφαρμογή η ασύρματή μετάδοση σημάτων που περιέχουν διάφορα δεδομένα, αποτελούν τα συστήματα συναγερμών. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι μετάδοσης που χρησιμοποιούντα στα ασύρματα συστήματα συναγερμού είναι η εκπομπή στις χαμηλές συχνότητες, καθώς και  στα 2,4GHz. Τις μεθόδους αυτές, αλλά και γενικά τα κύρια χαρακτηριστικά των ασύρματων συστημάτων συναγερμών θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε παρακάτω.

Μετάδοση σημάτων χαμηλής συχνότητας

Τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας χρησιμοποιούνται στις περισσότερες γενικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Ο σημαντικότερος λόγος για την απήχηση που έχει η συγκεκριμένη μέθοδο έγκειται, στην ευκολία με την οποία παράγονται τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας, στις μεγάλες αποστάσεις εκπομπής που επιτυγχάνουν και στην ικανότητα να διέρχονται με επιτυχία μέσα από κτίρια. Επιπρόσθετα, τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας θεωρούνται κατάλληλα για τα συστήματα συναγερμών, μιας και είναι εφικτή η πολυκατευθυντική μετάδοσή τους, κάτι που σημαίνει ότι οι διατάξεις εκπομπού και δέκτη δεν είναι απαραίτητο να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση για την  επίτευξη επιτυχούς  μετάδοσης. Ωστόσο, τα χαμηλής συχνότητας ραδιοκύματα είναι σχετικά ευάλωτα σε παρεμβολές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να θεσπίσουν κανόνες και να θέσουν κάποιους περιορισμούς στην χρήση αυτών των συχνοτήτων, που στοχεύουν στην αποτροπή των παρεμβολών και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στις μέρες μας δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα ραδιοκύματα χαμηλών και υψηλών ραδιοκυμάτων. Παρόλα αυτά η μετάδοση ραδιοσυχνοτήτων (RF) θεωρείται γενικά ως μετάδοση χαμηλή συχνότητα, ενώ τα σήματα από 800MHz και άνω θεωρούνται υψηλής συχνότητας, σύμφωνα με τους κατασκευαστές προϊόντων ασύρματης τεχνολογίας.

 
 
   Home Ελεγχόμενη πρόσβαση - Access Control

access control ελεγχομενη προσβαση

Ωρομέτρηση με ελεγχόμενη προσβαση

Iδανικό για εργοστάσια, επαγγελματικά κτίρια, supermarkets κ.α.
Eλέγξτε το προσωπικό σας.


Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (access control) σε δικτυακή ή ακόμη και σε αυτόνομη λειτουργία, χρησιμοποιούν λογισμικό για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Η Smarteck προτείνει διάφορα προγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις που έχουμε από το κάθε σύστημα.

ROGER ACCESS CONTROL ΜΕ ΟΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

 

ROGER RACS PR MASTER


Το RACS PR MASTER αποτελεί το βασικό λογισμικό διαχείρισης συστημάτων ελέγχου πρόσβασης ROGER.

Υποστηρίζει αυτόνομα ή δικτυακά συστήματα με ελεγκτές PRxx1 και PRxx2 σε πλήρη ανάπτυξη (κεντρική κάρτα με υποσυστήματα, πολλαπλούς ελεγκτές, βιομετρικούς αναγνώστες, διαχείριση ανελκυστήρων κλπ.).

Επιτρέπει την εύκολη καταχώρηση χρηστών με τα στοιχεία τους αλλά και τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων, επιπέδων πρόσβασης, χρονοπρογραμμάτων, και περιορισμών ασφάλειας.

Προσφέρει δυνατότητες ενοποίησης με συστήματα συναγερμού (alarm), CCTV με καταγραφή, πυρανίχνευσης, ενδοεπικοινωνίας και ασφάλειας.

Δημιουργεί και διαχειρίζεται το αρχείο κινήσεων χρηστών (event log file) το οποίο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές χρονοπαρουσίας (Τ&Α).

 

 

RACS PR MASTER - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

RCP MASTER


ROGER RCP MASTER.


  • Λογισμικό ROGER για δημιουργία αναφορών χρονοπαρουσίας (Τ&Α) και υπολογισμού ωρών εργασίας ανά χρήστη ή ομάδα χρηστών.

  • Χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται δεδομένα από το αρχείο κινήσεων χρηστών (event log file) που δημιουργεί το λογισμικό PR MASTER.

  • Υπολογίζει ώρες εργασίας με βάση κανόνες που ρυθμίζει ο διαχειριστής του συστήματος (χρονοπρογράμματα, βάρδιες, ημερολόγιο κλπ).

  • Διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.

 

XGDD

 

ORA για εφαρμογές χρονοπαρουσίας.


  • Λογισμικό ελληνικής ανάπτυξης και κατασκευής για σύνθετες εφαρμογές χρονοπαρουσίας (Τ&Α).
  • Επεξεργάζεται δεδομένα από το αρχείο κινήσεων χρηστών (event log file) που δημιουργεί το λογισμικό PR MASTER και δημιουργεί αναφορές με μεγάλη ευελιξία (κυλιόμενες βάρδιες, εναλλασόμενα ημερολόγια, επίσημες και ανεπίσημες αργίες, υπερωριακή εργασία κλπ.).
  • Πλήρως ελληνικό περιβάλλον εργασίας. Διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών.

 

 

 
   

 

 
Υπηρεσίες και προϊόντα

εγκαταστάσεις συναγερμών | εγκατάσταση καμερών | εγκαταστάσεις ip καμερών | εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου | εγκατάσταση θυροτηλεόρασης | κάμερες | συναγερμοί | τηλεφωνικά κέντρα | θυροτηλεοράσεις | ψηφιακό καταγραφικό - DVR | DVR | δορυφορικά κεραίες | σύστημα συναγερμού | ασύρματος συναγερμός | κάμερες επιτήρησης | συστήματα ασφάλειας | συναγερμός σπιτιού | ip kameres | τηλεφωνικό κέντρο | θυροτηλεόραση Πολυκατοικίας | Ασύρματο Τηλεφωνικό κέντρο | καμερες ασφαλειας ip axis